Datenschutzerklärung

Airquee Europe B.V.

INHOUD

 1. Belangrijke informatie en wie wij zijn
 2. De data die wij van u verzamelen
 3. Hoe wordt u persoonlijke data verzameld?
 4. Hoe wij uw persoonlijke data gebruiken
 5. Openbaarmaking van uw persoonlijke data
 6. Internationale overdracht
 7. Dataretentie
 8. Uw wettelijke rechten
 9. Woordenlijst

Introductie

Welkom bij Airquee’s privacyverklaring.

Airquee respecteert uw privacy en is toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij met uw persoonlijke data omgaan wanneer u onze website bezoekt (onafhankelijk van waar u deze bezoekt) of waar wij op andere wijze uw persoonlijke gegevens verwerven, en vertelt u over uw privacy rechten en hoe het recht u beschermt.

Maak gebruik van de woordenlijst voor een beter begrip van enkele gebruikte termen.

 1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring beoogt u te informeren over hoe Airquee uw persoonlijke gegevens vergaart en verwerkt door het gebruik van onze website, inclusief data die u ons verschaft door aanmelding voor onze nieuwsbrief, de aankoop van een product of service of de deelname aan een actie.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen; wij verzamelen niet bewust data van kinderen.

Het is van belang dat u deze privacyverklaring leest tezamen met enige andere verklaring die wij kunnen verschaffen omtrent het gebruik van uw persoonlijke gegevens, teneinde een volledig begrip te krijgen van hoe wij uw data gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op andere verklaringen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Controller

Airquee Europe B.V. is de controller en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens  (gezamenlijk aangeduid als ‘wij’, ‘ons’, of ‘onze’ in deze verklaring).

Wij hebben een privacy manager aangesteld die verantwoordelijk is voor vragen met betrekking tot deze verklaring. Indien u vragen heeft over deze verklaring, inclusief verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten, neem contact op met de privacy manager:

Email: info@airquee.eu of schrijf naar Airquee Europe B.V. – Biezen 76b, 2771 CN Boskoop, Nederland, t.a.v. De Privacy Manager.

U heeft het recht te allen tijde een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse autoriteit op het gebied van privacy. Wij verzoeken u echter eerst contact met ons op te nemen, opdat wij uw zorgen kunnen wegnemen.

Veranderingen in deze privacyverklaring

De laatste versie van deze verklaring is opgemaakt op 23 oktober 2020. Eerdere versies kunnen bij ons worden opgevraagd. Het is belangrijk dat de persoonlijke data die wij van u hebben actueel is. Houd op ons de hoogte van veranderingen in uw persoonlijke data gedurende uw relatie met ons.

Links van derden

Deze website kan gebruik maken van links naar websites van derden, plug-ins en toepassingen. Door te klikken op deze links kunnen derden data van u verzamelen en delen. Wij hebben geen controle op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaring. Wanneer u onze website verlaat, raden wij aan de privacyverklaring te bestuderen van elke website die u bezoekt.

De data die wij van u verzamelen

Persoonlijke data, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een individu waarmee die persoon kan worden geïndividualiseerd. Het omvat geen data waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme data).

Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke data verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen over u die wij als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens bevatten voornamen, achternaam, gebruikersnaam, huwelijkse status, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens bevatten factuuradres, bezorgadres, emailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens bevatten bankaccounts en details over betalingskaarten.
 • Transactiegegevens bevatten details omtrent betalingen van en naar u en andere details omtrent producten en services die u heeft afgenomen.
 • Technische gegevens bevatten IP-adres, inloggegevens, type en versie van browsers, locatie en tijdzone, browser plug-ins, besturingssysteem en andere technische gegevens van het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken.
 • Profielgegevens bevatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen, interesses, voorkeuren, feedback en enquête reacties.
 • Gebruiksgegevens bevatten informatie over hoe u onze website, producten en services gebruikt.
 • Marketing en communicatiegegevens bevatten uw voorkeuren omtrent marketing van ons en derden en uw voorkeuren omtrent communicatie.

Daarnaast verzamelen, delen en gebruiken wij samengevoegde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor alle doeleinden. Samengevoegde gegevens kunnen worden ontleend aan uw persoonlijke gegevens maar wordt juridisch niet gezien als persoonlijke gegevens nu deze data niet direct of indirect uw identiteit onthult. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om te berekenen welk percentage gebruikers een bepaalde pagina bezoekt. Echter, wanneer wij deze samengevoegde gegevens combineren met persoonlijke gegevens zodat het geheel u direct of indirect kan identificeren, beschouwen wij dit als persoonlijke gegevens die wij behandelen zoals hier beschreven.

Wij verzamelen geen bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit bevat details over uw ras of etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen, seksuele oriëntatie, politieke opvattingen en gezondheidsdata). Noch verzamelen wij gegevens omtrent strafrechtelijke veroordelingen en feiten.

Wanneer u geen persoonlijke gegevens verschaft

Waar wij bij wet, of bij overeenkomst, gehouden zijn tot het verzamelen van persoonlijke gegevens van u en u laat na deze gegevens te verschaffen, kunnen wij mogelijk geen uitvoering geven aan overeenkomsten die wij met u hebben gesloten of zullen sluiten (bijvoorbeeld het leveren van goederen en diensten). In dit geval zullen wij de nakoming moeten opschorten. Wij informeren u tijdig in dergelijke gevallen.

Hoe wordt uw persoonlijke data verzameld?

Wij gebruiken verschillende methoden om data van en over u te verzamelen, waaronder:

Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact-, en financiële gegevens verschaffen door het invullen van formulieren of door correspondentie per post, telefoon, email of andere wijze. Dit bevat persoonlijke gegevens die u verschaft wanneer u:

 • onze goederen of diensten afneemt;
 • een account op onze website aanmaakt;
 • abonneert op onze services of publicaties;
 • verzoekt marketing te versturen;
 • deelneemt aan een actie of enquête; of
 • ons feedback geeft.

Geautomatiseerde technologie of interacties.

Terwijl u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparaat, activiteit en patronen. We verzamelen deze persoonlijke data met gebruik van Cookies en vergelijkbare technologie.

Bronnen van derden of openbaar toegankelijk.

We kunnen persoonlijke informatie over u verkrijgen van derden, zoals:

 • Technische gegevens van de volgende partijen:
  • analytische providers zoals Google buiten de EU;
  • advertentie netwerken en zoekplatformen zoals Mailchimp en Google Adwords buiten de EU; en
  • identiteits- en contactgegevens van openbaar toegankelijke bronnen zoals de Kamer van Koophandel en het kiezersregister binnen de EU.

Hoe wij uw persoonlijke data gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke data slechts wanneer de wet dat toestaat. In de meest voorkomende gevallen gebruiken wij uw gegevens onder de volgende omstandigheden:

 • Wanneer wij uitvoering moeten geven aan een overeenkomst.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van derden) en uw belang en fundamentele rechten deze belangen niet overschrijven.
 • Wanneer wij gebonden zijn aan een wettelijke verplichting.

Doorgaans gaan wij niet uit van toestemming als juridische basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, anders dan wanneer derden directe marketing aan u sturen per email of sms. U heeft het recht te allen tijde deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doelen waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Hieronder geven wij een beschrijving van alle wijzen waarop wij uw persoonlijke data willen gebruiken, en welke juridische basis wij daarvoor kiezen. Wij hebben tevens onze legitieme belangen aangegeven voor zover van belang.

Let op dat wij uw gegevens op meerdere juridische grondslagen kunnen gebruiken, afhankelijk van het doeleinde. Neem contact met ons op indien u de specifieke juridische grondslag wenst te ontvangen waarop wij uw gegevens verzamelen in deze gevallen.

Doel/activiteitType gegevensGrondslag voor het verwerken van uw gegevens of legitieme belangen
U registreren als nieuwe klant(a) Identiteit (b) Contact  Uitvoering van een overeenkomst met u
Uw bestelling verwerken en bezorgen, waaronder: (a) betalingen verwerken (b) innen van betalingen(a) Identiteit (b) Contact (c) Financieel (d) Transactie (e) Marketing en communicatie  (a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (ter voldoening van uw schuld)
Onderhouden van de relatie met u, waaronder: (a) u op de hoogte stellen van veranderingen in onze voorwaarden of privacybeleid (b) verzoek tot beoordeling(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Marketing en communicatie(a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk onder wettelijke plicht (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (onderhouden van onze gegevens, onderzoek naar gebruik van onze producten/services)  
U toelaten tot een actie, prijsvraag of enquête(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie(a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (onderzoek naar gebruik van onze producten/services, ontwikkeling van ons bedrijf)  
Onderhouden en beschermen van ons bedrijf en deze website (inclusief data-analyse, testen, onderhoud)(a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (runnen van ons bedrijf, IT-services, veiligheid, voorkomen van fraude) (b) Noodzakelijk onder wettelijke plicht  
Relevante content en advertenties aan u tonen, het effect van advertenties meten(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (f) TechnischNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (onderzoek naar gebruik van onze producten/services, ontwikkeling, groei van ons bedrijf, marketing strategie)
Gebruik maken van data-analyse om onze website, producten/services, marketing en beleving te verbeteren (a) Technisch (b) GebruikNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (bepalen van typen klanten, onze website onderhouden, ontwikkeling van ons bedrijf)  
Aanbevelingen doen aan u omtrent relevante goederen/services(a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch (d) Gebruik (e) ProfielNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (ontwikkeling van onze producten/diensten, groei van ons bedrijf)

Marketing

Wij streven ernaar u keuzes te geven met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens, met name rond marketing en advertenties.

Promotionele aanbiedingen van ons

Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te schetsen van wat wij denken dat u zoekt of nodig heeft, of wat u kan interesseren. Dit is hoe wij bepalen welke producten, services en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (wij noemen dit marketing).

U zult marketing communicatie van ons ontvangen wanneer u informatie van ons heeft gevraagd of goederen of diensten van ons heeft afgenomen, of als u uw gegevens heeft ingevuld bij het deelnemen aan een actie en, in alle gevallen, u zich niet heeft afgemeld.

Marketing door derden

Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij persoonlijke gegevens delen met derden voor marketing doeleinden.

Afmelden

U kunt zich te allen tijde afmelden voor marketing van ons of derden door het volgen van de afmeld-link in ieder bericht of door contact met ons op te nemen.

Indien u zich afmeldt voor marketing berichten heeft dit geen effect voor persoonlijke gegevens die wij hebben verkregen uit aankopen, garantie, of andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser zo instellen dat alle, of sommige Cookies worden geblokkeerd of u een melding krijgt wanneer websites Cookies gebruiken. Wanneer u Cookies uitschakelt kunnen sommige pagina’s op onze website mogelijk niet meer zichtbaar zijn. Voor meer informatie over de Cookies die wij gebruiken, zie ons Cookiesbeleid.

Wijziging van doeleinde

Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor zij verworven zijn, tenzij wij redelijkerwijs overwegen dat wij het moeten gebruiken voor andere doeleinden, mits dat doeleinde verenigbaar is met het originele doeleinde. Neem contact met ons op indien u wilt weten hoe de doeleinden verenigbaar zijn.

Wanneer wij u persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een niet verwant doeleinde zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en de grondslag hiervoor duiden.

Merk op dat wij uw persoonlijke gegevens zonder toestemming mogen verwerken in overeenstemming met bovenstaande regels waar dit geboden of toegestaan is bij wet.

Openbaarmaking van uw persoonlijke data

Mogelijk moeten wij uw persoonlijke gegevens delen met onderstaande partijen voor de doeleinden omschreven in paragraaf 4.

 • Interne derden als bedoeld in de [Woordenlijst].
 • Externe derden als bedoeld in de [Woordenlijst].
 • Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen, of fuseren. Andersom kunnen wij ook andere bedrijven aankopen of fuseren. In het geval van een verandering van ons bedrijf zijn de nieuwe eigenaren bevoegd uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met deze verklaring.

Wij vereisen dat alle derden uw persoonlijke gegevens respecteren en behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan niet toe dat onze derden service leveranciers uw gegevens voor eigen doeleinden gebruiken en geven hen enkel toestemming gegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Internationale overdracht

Sommige van onze externe derden zijn gevestigd buiten de Europese Economische Zone (EEZ) waardoor verwerking van uw persoonlijke gegevens door hen een internationale overdacht buiten de EEZ inhoudt. Wanneer u bijvoorbeeld een email-account aanmeldt of een bestelling plaatst op www.airquee.eu wordt deze informatie opgeslagen op de beveiligde server en wordt een back-up gemaakt op de server in de Verenigde Staten.

Telkens wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen buiten de EEZ verzekeren wij een vergelijkbare bescherming door te verzekeren dat ten minste een van de volgende waarborgen is geïmplementeerd:

 • Wij dragen uw persoonlijke gegevens enkel over aan landen die door de Europese Commissie zijn geacht adequate bescherming te bieden aan persoonlijke gegevens. Zie voor meer informatie de publicaties van de Europese Commissie.
 • Wanneer wij bepaalde dienstverleners gebruiken kunnen wij gebruik maken van contracten die zijn goedgekeurd door de Europese commissie die persoonlijke data dezelfde bescherming geven als in de EU. Zie voor meer informatie de publicaties van de Europese Commissie.
 • Wanneer wij providers gebruiken in de VS dragen wij gegevens over indien zij zijn aangesloten bij het Privacy Shield dat hen verplicht een vergelijkbare bescherming te bieden als in de EU en de VS. zie voor meer informatie de publicaties van de Europese Commissie.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de specificaties bij overdracht aan derden buiten de EEZ.

Wij hebben adequate maatregelen getroffen die uw persoonlijke gegevens beschermen tegen verlies, ongeautoriseerd gebruik, wijzigingen en openbaringen. Aanvullend beperken wij toegang tot uw persoonlijke data tot medewerkers, agenten, aannemers, en andere derden die een zakelijke behoefte hebben. Zij verwerken uw persoonlijke gegevens enkel op onze instructies en zijn gebonden aan strikte geheimhouding.

Wij hebben procedures ingesteld voor het geval van een datalek en zullen u, overeenkomstig onze wettelijke plicht, van een dergelijk lek op de hoogte stellen.

Dataretentie

 Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

Wij behouden uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als noodzakelijk voor het voldoen van het doeleinde waarvoor zij zijn verworven, inclusief wettelijke verplichtingen.

Om de geschikte periode van dataretentie te bepalen, gebruiken wij de hoeveelheid, aard, en gevoeligheid van de data, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik, het doeleinde waarvoor wij de gegevens gebruiken en of wij dat doeleinde kunnen voldoen op andere manieren, en de relevante juridische verplichtingen.

Bij wet zijn wij verplicht enkele gegevens van onze klanten (waaronder contact-, financiële en transactiegegevens) gedurende 6 jaar nadat zij geen klant meer zijn te bewaren voor fiscale en juridische doeleinden.

Onder omstandigheden kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen: zie [Verzoek tot verwijdering] hieronder voor meer informatie.

Onder omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren (waardoor het niet langer met u kan worden geassocieerd) voor onderzoeks- of statistische doeleinden in welk geval wij deze gegevens mogelijk voor onbepaalde tijd gebruiken.

Uw wettelijke rechten

Onder omstandigheden kunt u rechten ontlenen aan de wet op het gebied van persoonlijke gegevens.

Hieronder staan enkele rechten opgenomen:

Verzoek tot inzage in uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij van u bezitten en te controleren dat wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek tot rectificatie van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Dit stelt u in staat de gegevens die wij van u hebben aan te vullen en aan te passen. Wij moeten de nieuwe gegevens mogelijk verifiëren.

Verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat ons te verzoeken persoonlijke gegevens van u te verwijderen, indien er geen gegronde reden is voor voortdurend gebruik. U heeft tevens het recht ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer u een succesvol beroep doet op uw recht van bezwaar (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt, of wanneer wij wettelijk zijn verplicht uw gegevens te verwijderen. Wij zijn mogelijk niet gehouden tot honoreren van uw verzoek tot verwijdering in verband met wettelijke voorschriften, waarvan wij u dan tijdig op de hoogte stellen.

Recht van bezwaar tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens wanneer wij uitgaan van een legitiem belang en uw persoonlijke omstandigheden ertoe leiden dat u bezwaar wilt maken, omdat u meent dat inbreuk wordt gemaakt op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook een recht van bezwaar als het gaat om gebruik van uw gegevens voor marketing. Onder omstandigheden kunnen wij aantonen dat ons legitiem belang voorrang verkrijgt boven uw rechten en vrijheden.

Verzoek tot beperkte verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat ons te verzoeken het verwerken van uw persoonlijke gegevens te staken in de volgende gevallen: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij deze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig heeft bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen tegen juridische claims; of (d) u heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten controleren of er geen legitieme gronden bestaan voor het gebruik.

Verzoek tot overdracht van uw gegevens aan u of een derde. Wij verschaffen u, of een door u gekozen derde, uw persoonlijke gegevens in een gangbaar formaat. Dit geldt slechts voor geautomatiseerde informatie waarvoor u ons toestemming heeft gegeven of die wij hebben gebruikt voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Toestemming intrekken wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming. Dit heeft geen effect op het gebruik van uw gegevens voordat u uw toestemming introk. Wanneer u uw toestemming intrekt kunnen wij bepaalde producten of services mogelijk niet meer leveren. Wij zullen u hierop tijdig attenderen.

Neem contact met ons op indien u een van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen.

Geen vergoeding vereist

U bent geen vergoeding verschuldigd wanneer u uw persoonlijke gegevens inziet (of een van bovenstaande rechten uitoefent). Wij kunnen echter wel een vergoeding rekenen indien uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of excessief is. Onder deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren mee te werken.

Wat wij van u nodig kunnen hebben

Wij hebben mogelijk specifieke informatie van u nodig om uw identiteit vast en stellen en u uw persoonlijke gegevens in te laten zien (of een van bovenstaande rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om te verzekeren dat persoonlijke gegevens niet worden geopenbaard aan personen die hiertoe niet gerechtigd zijn. Wij kunnen u ook vragen om meer informatie om sneller aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Termijn voor reactie

Wij spannen ons in om op alle gegronde verzoeken binnen één maand te reageren. Het kan langer duren dan één maand te reageren wanneer uw verzoek uiterst complex is of u meerdere verzoeken heeft ingediend. In dit geval zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang.

 • Woordenlijst

JURIDISCHE GRONDSLAG

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het leiden en beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste service/producten en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat wij eventuele gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zijn achtergesteld aan de impact op u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk geboden of toestaan zijn). Neem contact met ons op voor meer informatie over de belangenafweging in specifieke situaties.

Uitvoering aan overeenkomst betekent het noodzakelijk verwerken van uw gegevens voor een prestatie die voortvloeit uit een gesloten overeenkomst met u of voor het voorbereiden van een dergelijke overeenkomst.

Noodzakelijk onder een wettelijke plicht betekent het noodzakelijk verwerken van uw gegevens ter medewerking aan een wettelijke plicht.

DERDEN

Interne derden

Airquee SRL, waarvan Airquee Limited eigenaar is, gevestigd in Roemenië, optredend als gezamenlijke verantwoordelijke die onze productie en klantenservice verzorgd.

Externe derden

 • Buro N11, gevestigd in Nederland, optredend als gezamenlijke verantwoordelijke die IT en administratie services levert.
 • Professionele adviseurs die optreden als gezamenlijke verantwoordelijke, waaronder juristen, bankiers, auditors en verzekeraars gevestigd in Nederland die advies, bancair, juridisch, verzekering, pensioen en accounting services leveren.

Versie 1.0

Oktober 2020